top
 
Stowarzyszenie Wtorek, 22 Lipca 2014
 
 
PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam list otwarty do Prezesa PZPN Pana Zbigniewa Bońka.

 

List Otwarty do Prezesa PZPN Zbigniewa Bońka

 

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi - Biedronka 

Edward Gollent

 

 
PDF Drukuj Email

Biedronka podnosi płacę minimalną, podwyżki dla kilku tysięcy pracowników?

I bardzo dobrze, dowodzi to że warto działać. Trzeba przecież jakoś ratować twarz, czy to przypadek, że takie decyzje Biedronka podejmuje po upublicznieniu przez Stowarzyszenie Stop Wyzyskowi – Biedronka 125 milionowego długu, który Biedronka zaciągała nie pytając o zgodę pracowników. Przypomnijmy, dług powstawał na skutek planowego wyzysku tysięcy w zdecydowanej większości polskich kobiet, naszych matek, żon, sióstr i córek. Wyzysku realizowanego również metodami przestępczymi , czego dowodzą liczne prawomocne wyroki sądów karnych, skazujących osoby zarządzające siecią Biedronka. A może by tak obecny zarząd Biedronki podpowiedział jej portugalskiemu właścicielowi Aleksandrowi Soares Dos Santos, że dopóki nie uderzy się w pierś, publicznie nie przeprosi za lata wyzysku, nie rozliczy się z pracownikami i dostawcami, twarzy nie uratuje.

 A tak na marginesie, kim jest osoba, czy są osoby, które wsadzają rękę do cudzej kieszeni?

Przewodniczący Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi – Biedronka

Edward Gollent 

 
PDF Drukuj Email

Wesprzyj miliardera – kupuj tanio w Biedronce!

 Kupując w sklepach Biedronki,  możesz poczuć się jak  milioner.  Kupując w Biedronce,  wspierasz przecież  miliardera ! Aleksander Soares dos Santos, portugalski właściciel Biedronki nie gardzi groszem uboższych od siebie. Chętnie korzysta zarówno z ich pieniędzy, jak również z ich darmowej pracy. Oto kilka faktów, potwierdzających  te słowa:

 

·         Biedronka  do dzisiaj nie wypłaciła swoim pracownicom wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach. W ocenie sądu nie jest przesadzony szacunek że Biedronka winna jest im około 125 mln zł  – dowód: wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt IV CSK 290/09.

 

·         Biedronka  przez 10 lat narażała tysiące kobiet na utratę zdrowia. Zmuszała je do pracy w warunkach rażąco naruszających BHP. Z tego tytułu Biedronka winna jest tym kobietom godziwe zadośćuczynienie : -wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt II PK 311/08 z 9 lipca 2009 r.

Portugalskiego miliardera wesprzeć mogą oprócz klientów i pracowników także dostawcy. Biedronka chętnie korzysta z ich towarów i pieniędzy.

 

 

Wyzysk dostawców, polskich producentów  „ stanowił  element ogólnej strategii Biedronki  -  oszukiwania”  –  dowód,: wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt IV CSK 209/09.

 

 

 

A co robią ludzie miliardera, kiedy prawda wychodzi na jaw?

Przeczą faktom i podejmują bezwzględną walkę z ludźmi, którzy mieli odwagę tę prawdę ujawnić. 

·          Biedronka  wytoczyła cztery procesy działaczom Stowarzyszenia „Stop Wyzyskowi Biedronka” o naruszenie dóbr osobistych,  domagając się 225 000  zł zadośćuczynienia. Trzy z nich dotychczas przegrała a czwarta jest w toku. Biedronka tak bardzo chciała cokolwiek wygrać, że w jednym z nich jako dowód w sprawie przedstawiła spreparowany i płatny artykuł prasowy w  -  dowód: akta sprawy sygn.  IC 13/06 Sąd Okręgowy w Warszawie.

 Kiedy w sądzie się przegrywa, pozostają jeszcze media. Biedronka próbowała  zdyskredytować działaczy Stowarzyszenia, publikując kłamliwe całostronicowe płatne ogłoszenia w Gazecie Wyborczej, Polityce, Newsweeku, Wprost i wielu innych.  Wydała pieniądze zarobione na swoich oszukiwanych pracownikach i dostawcach z takim skutkiem:

·         Autorzy tekstu, członkowie zarządu Biedronki w osobach: dyr. generalny Pedro Manuel da Silva, Lesław Kański i Anna Sierpińska zasiedli na ławie oskarżonych w sądzie karnym, wyrok nie zapadł, gdyż karalność ich czynu  przedawniła się.                       – dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa III Wydział Karny sygn. akt III K 1278/07. 

Ale przecież polskie sądy  nie wystraszą portugalskiego miliardera…

Aleksander Soares Dos Santos, systematycznie informowany o wyzysku w jego sklepach, do dziś przeczy udowodnionym nawet przed Sądem Najwyższym faktom – dowody: liczne wypowiedzi Aleksandra Soaresa Dos Santos min. w mediach i pismach kierowanych do Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi – Biedronka.

 

„Codziennie niskie ceny”

Zarząd Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi – Biedronka

 

 

 

 
PDF Drukuj Email

KOMUNIKAT  

Dwa tygodnie temu opublikowaliśmy list otwarty adresowany do właściciela sieci sklepów „Biedronka”. Pytaliśmy czy zamierza się rozliczyć z tysiącami poszkodowanych. Do dzisiaj ani Zarząd Jeronimo Martins Polska, ani też portugalski właściciel pan Dos Santos nie zareagowali na nasze pytania.

Nie jesteśmy tym specjalnie zdziwieni, bo ignorowanie żądań rozliczenia się z poszkodowanymi pracownikami i dostawcami to przecież doskonale nam znana, od lat stosowana przez wyżej wymienionych „metoda” rozwiązywania problemów w korporacji „Biedronka”.

Jednak nasza cierpliwość też ma swoje granice.

Ponieważ „Biedronka” w opinii Stowarzyszenia jest winna swoim byłym pracownikom szacujemy, że ok. 125 milionów złotych, a z odsetkami kwota ta wynosi ponad 200 milionów, uważamy ze jest to problem o charakterze szerszym niż tylko złe relacje na linii pracodawca – pracobiorcy w jednym zakładzie pracy. To przecież także niezapłacone od tych wynagrodzeń podatki i świadczenia na rzecz ZUS, czyli uszczuplanie przychodów skarbu państwa a także zaniżone emerytury tysięcy kobiet byłych pracowników „Biedronki”.

Uważamy, że opinia publiczna powinna poznać prawdę o tym, w jaki sposób „Biedronka” funkcjonuje na co dzień.  

Dlatego od wtorku zaczniemy przekazywać mediom (gazetom, radiu, telewizji i portalom internetowym) dokumenty, które świadczą o praktykach stosowanych w „Nowej Biedronce”. Oczywiście dokumenty te będzie można przeczytać także na naszej stronie internetowej i naszym facebookowym profilu. Dokumenty, również  te wewnętrzne Zarządu Biedronki, uzyskaliśmy od byłych pracowników, a także od związkowców, a ich lektura pokazuje prawdziwe oblicze „Nowej Biedronki”.

Wtorek 4 grudnia  – w samo południe! Czytajcie i wyciągajcie wnioski!

 

Olsztyn, 30 listopada 2012                    

 

Zarząd Stowarzyszenia

Stop Wyzyskowi – Biedronka.

 
PDF Drukuj Email

Szanowny Pan                                 

Aleksander Soares Dos Santos  

LIST OTWARTY

Szanowny Panie!

 

Serdecznie gratulujemy sukcesów w rozwijaniu sieci sklepów dyskontowych, które od wielu lat buduje Pan w różnych krajach świata, także w Polsce.

 

Z reklam w polskiej telewizji, radio i prasie dowiadujemy się, że właśnie w naszym kraju powstał niedawno sklep Pańskiej „Biedronki” o numerze 2000. To imponująca liczba! Zwłaszcza, że zaczynał Pan przecież w 1995 roku od zakupionych od Mariusza Świtalskiego niespełna 200 sklepów. W ciągu siedemnastu lat udało się Panu zbudować sieć dziesięciokrotnie większą, to naprawdę niemałe osiągnięcie biznesowe.

 

Zaiste jest to sukces godny naśladowania i aż się prosi, by opisać go w jakimś podręczniku robienia biznesu. Nasze Stowarzyszenie jest gotowe pokryć koszty stypendium dla Autora takiego podręcznika. Autora książki wyłonimy w drodze konkursu, który ogłosimy niebawem na stronie WWW naszego Stowarzyszenia,  by także uczcić otwarcie sklepu Biedronki numer 2000.

Jednak żaden autor podręcznika robienia biznesu, opisując Pański przypadek, nie będzie mógł nie zadać sobie tych kilku pytań:

- jak to możliwe, że pracownicy Biedronki byli skłonni do takiego poświęcenia?

- za jakie pieniądze byli gotowi tak ciężko pracować w Pańskich sklepach?

- kto ich do tego potrafił zmotywować?

- jakimi metodami?

 

Liczymy na to, że pomoże Pan naszemu Autorowi i podzieli się z nim wiedzą na ten temat. Oczywiście, gdyby nie miał Pan na to czasu, co skądinąd rozumiemy, bo przecież czas to pieniądz, jesteśmy w stanie sami pomóc naszemu Autorowi, wskazując mu źródła.

Odpowiedź na zadane wyżej pytania nasz Autor podręcznika biznesu znajdzie przede wszystkim w aktach sądowych:

 

·         Biedronka  do dzisiaj nie wypłaciła swoim pracownicom wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. W ocenie sądu - nie jest przesadzony szacunek, że Biedronka winna jest im około 125 mln zł  –  dowód: wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt IV CSK 290/09. Po doliczeniu odsetek ustawowych dzisiaj jest to kwota 249,5 mln zł. Od tych kwot nie zostały odprowadzone podatki do Skarbu Państwa oraz składki ZUS. To kolejne dziesiątki milionów. W nieodprowadzonej składce ZUS znajduje się nieodprowadzona składka emerytalna. Oznaczy to, że tysiące pracowników ma trwale zaniżone emerytury.

 

·         Biedronka  przez 10 lat narażała tysiące kobiet na utratę zdrowia. Zmuszała je do pracy w warunkach rażąco naruszających BHP.  Z tego tytułu Biedronka winna jest tym kobietom godziwe zadośćuczynienie,                                                                               dowód: wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt II PK 311/08 z 9 lipca 2009 r.

 

Tyle suche orzeczenia sądów. Od siebie możemy podpowiedzieć naszemu Autorowi podręcznika robienia biznesu, że na Pański sukces, jak widać, zapracowała cała armia ludzi, których zawodowe losy splotły się z Pańskimi. Potrafił Pan nimi zarządzać, inspirować ich do nieustannego zwiększania wysiłku na rzecz powiększania sieci Pańskich sklepów i znakomicie umiał ich Pan zmotywować, by praca była dla nich czymś najważniejszym w ich życiu. By pracowali ponad siły, nie bacząc na to, że pracują o wiele godzin za długo niż pozwalają na to przepisy prawa pracy i w dodatku za darmo.

Wielu z tych ludzi swoje zaangażowanie w budowanie Pańskiej sieci  pozycji lidera przypłaciło rozstrojem nerwów, kalectwem, trwałą niezdolnością do jakiejkolwiek pracy, a i bez kilku przypadków śmierci np. z przepracowania się nie obyło.

Nie mamy oczywiście pewności, czy Pańska kadra menadżerów najwyższego szczebla działała w porozumieniu z Panem, za Pańską wiedzą i akceptacją łamiąc obowiązujące w Polsce prawo. Nie przystoi to przecież człowiekowi o Pana statusie społecznym, nie zareagować na takie jawne kpiny z prawa. Jesteśmy zatem skłonni uwierzyć, że nie wiedział Pan o tym wszystkim, co dzieje się w sieci Biedronka. Dlatego, korzystając z okazji uroczystego fetowania przez Pana i Pańskich współpracowników otwarcia sklepu Biedronki numer 2000, prosimy o odpowiedź:

-  czy teraz, kiedy pytamy Pana publicznie, będzie Pan skłonny wyciągnąć konsekwencje wobec ludzi, którzy przez wiele lat pracowali na Pana wizerunek, myśląc, że robią to w Pana interesie, a faktycznie szkodząc Panu?

Uprzedzając Pana pytanie, o kogo chodzi, przypomnimy chętnie: członkowie zarządu Biedronki w osobach: dyr. generalny Pedro Manuel da Silva, Lesław Kański i Anna Sierpińska zasiedli kilka lat temu na ławie oskarżonych w sądzie karnym.

Tak, oczywiście, wiemy, że nie zostali ostatecznie skazani, ale powodem było to, że „…karalność ich czynu  przedawniła się”.

 

Dowód: Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa III Wydział Karny sygn. akt III K 1278/07.

 

Szanowny Panie dos Santos!

 

Na naprawienie krzywd wyrządzonych Pańskim pracownikom nie jest jeszcze zbyt późno! Czekają oni na należne im pieniądze za przepracowane nadgodziny. Tak, wiemy, dla miliardera, jakim Pan jest, to przecież marne grosze, o co więc ta cała wojna? Jednak dla Pańskich pracowników te marne grosze, to także kwestia godności, którą – mamy nadzieję, że wbrew Pana intencjom i bez Pańskiej wiedzy – deptano codziennie przez 10 lat zmuszając ich do pracy w warunkach rażąco naruszających BHP.  Z tego tytułu Biedronka winna jest tym kobietom godziwe zadośćuczynienie :   -  wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt II PK 311/08 z 9 lipca 2009 r.

 

Nasz stypendysta - Autor podręcznika, robiąc kwerendę, natknie się niewątpliwe także na orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie strategii zarządu Biedronki w stosunku do dostawców. Jesteśmy pewni, że nigdy nie posunąłby się Pan do metod tak niegodnych jak te, którymi posługiwali się Pańscy menadżerowie. Wzywamy Pana zatem publicznie do publicznego odcięcia się od takich strategii jak ta opisana poniżej:

 

 Wyzysk dostawców, polskich producentów  „ stanowił  element ogólnej strategii Biedronki  -oszukiwania”  –  dowód,: wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt IV CSK 209/09.

 

 Szanowny Panie Dos Santos!

Życząc Panu dalszych sukcesów w rozwijaniu biznesu w Polsce, pozostajemy z nadzieją, że nasze pytania i prośby do Pana, tym razem nie pozostaną bez odpowiedzi.

 

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Stop Wyzyskowi - Biedronka

 

 

 List otwary do pobrania w trzech językach:

List otwarty do Aleksander Soares Dos Santos - Pl

Uma carta aberta para a Alexander Soares Dos Santos - Pt

 Open letter to Alexander Soares Dos Santos - En

 
 
                
Copyright © 2007 - Adrian Jurewicz [ net-advance ]